ژورنال به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مجله، روزنامه
 • فونتیک فارسی

  zhoornaal
 • اسم
  journal, magazine, newspaper, catalogue
  • - ژورنال کفش

  • - shoe catalogue
  • - ژورنال مد

  • - fashion journal
  • - تهران ژورنال

  • - Tehran Journal

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژورنال