کارمند رفتار سنجی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • حقوق probation officer
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کارمند رفتار سنجی

پیشنهاد و بهبود معانی