کاسه زیر نیم کاسه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه hanky-panky
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کاسه زیر نیم کاسه

پیشنهاد و بهبود معانی