کالیبر تفنگ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • اسلحه
  • bore
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کالیبر تفنگ

پیشنهاد و بهبود معانی