کباب شده روی سیخ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • آشپزی
  • en brochette
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کباب شده روی سیخ

پیشنهاد و بهبود معانی