کرم سوراخ دار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • جانور شناسی
  • trematode
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کرم سوراخ دار

پیشنهاد و بهبود معانی