کرم نواری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کرم شناسی
  • tapeworm
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کرم نواری

پیشنهاد و بهبود معانی