کسادی بازار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • اقتصاد depression
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کسادی بازار

پیشنهاد و بهبود معانی