کس خل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • خل، احمق
  • فونتیک فارسی

    kos khol
  • صفت
    ناپسند eccentric, crackpot, odd, daffy, nutty, screwy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کس خل

پیشنهاد و بهبود معانی