کشت فرعی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ترکیزه شناسی
  • subculture
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کشت فرعی

پیشنهاد و بهبود معانی