کشیش کلیسای اپیسکوپال به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کلیسا
  • presbyter
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کشیش کلیسای اپیسکوپال

پیشنهاد و بهبود معانی