کف پا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • بخشی از پا که هنگام ایستادن به زمین می‌چسبد
 • فونتیک فارسی

  kafe paa
 • اسم
  کالبدشناسی sole, foot sole, planta
  • - آن دانشمند ساختار و عملکرد کف پای انسان را با جزئیات بررسی کرد.

  • - That scientist studied the structure and function of the human's planta in great detail.
  • - کف پا بخش زیرین آن است که زمین را لمس می‌کند.

  • - The foot sole is the bottom part of the foot that touches the ground.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کف پا

پیشنهاد و بهبود معانی