کلردار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • مولکول
  • chloro-
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کلردار

پیشنهاد و بهبود معانی