کلینکر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • در کوره
  • clinker
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کلینکر

پیشنهاد و بهبود معانی