کمکی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kamaki
  • aid, mate, auxiliary
  • اسب یا سگ سورتمه
  • relay
  • supporting
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کمکی

پیشنهاد و بهبود معانی