کم ارزش به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • cheap, crap, dirt-cheap, fiddling, frivolous, low, low-grade, puny, trifling, truck
  • toy
  • عامیانه chintzy, dinky
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی