کم معامله به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • بازرگانی
  • quiet
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کم معامله

پیشنهاد و بهبود معانی