کنده شده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • لوله و غیره
  • unstuck
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کنده شده

پیشنهاد و بهبود معانی