کنکاش محرمانه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه huddle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کنکاش محرمانه

پیشنهاد و بهبود معانی