که به سوی آن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • قدیمی whither
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک که به سوی آن

پیشنهاد و بهبود معانی