کوته نظر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kootahnazar
  • narrow - minded
  • معلم
  • pedant
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کوته نظر

لغات نزدیک کوته نظر

پیشنهاد و بهبود معانی