کوره دمشی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فلزکاری
  • blast furnace
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوره دمشی

پیشنهاد و بهبود معانی