کوچک انگاری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ادبیات
  • litotes
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوچک انگاری

پیشنهاد و بهبود معانی