کیفوری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • exhilaration
  • عامیانه jag
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کیفوری

پیشنهاد و بهبود معانی