یادآور به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    yaad[']aavar
  • memorial, memento, mnemonic, prompter, remembrance, reminder, reminiscences, reminiscent, souvenir, testimony

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یادآور