یاغیگری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    yaaghigari
  • rebellion, mutiny

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یاغیگری