یاوه گویی کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • natter, palaver, prate, yak

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک یاوه گویی کردن