یبس کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • bind, constipate

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک یبس کردن