A Poor (or Bad Or Lame) Excuse For

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    نمونه‌ی بدی از (چیزی یا کسی)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت a poor (or bad or lame) excuse for

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a poor (or bad or lame) excuse for» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a poor (or bad or lame) excuse for

لغات نزدیک a poor (or bad or lame) excuse for

پیشنهاد بهبود معانی