A New Broom Sweeps Clean

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    رئیس جدید همیشه روال کارها را عوض می‌کند
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت a new broom sweeps clean

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a new broom sweeps clean» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a-new-broom-sweeps-clean

لغات نزدیک a new broom sweeps clean

پیشنهاد بهبود معانی