فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Analytically

American: ˌænəˈlɪtɪkl̩i British: ˌænəˈlɪtɪkl̩i
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • صفت تفضیلی:

    more analytically
  • صفت عالی:

    most analytically

معنی

  • adjective
    به‌طور تحلیلی، تحلیل‌گرانه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت analytically

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «analytically» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/analytically

لغات نزدیک analytically

پیشنهاد بهبود معانی