فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Androgynous

ænˈdrɑːdʒnəs ænˈdrɒdʒɪnəs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more androgynous
 • صفت عالی:

  most androgynous

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  دوجنسه، هم زن و هم مرد
  • - an androgynous creature
  • - موجود نر ـ ماده
  • - an androgynous culture
  • - فرهنگی که در آن فقط جنس نر غالب نیست (فرهنگ نرینه ـ مادینه)
  • - androgynous clothing
  • - لباس مردانه ـ زنانه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد androgynous

 1. adjective having male and female traits
  Synonyms: bisexual, cross-sexual, epicene, hermaphrodite, trans-sexual, unisexual

ارجاع به لغت androgynous

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «androgynous» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/androgynous

لغات نزدیک androgynous

پیشنهاد بهبود معانی