فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Aspirate

ˈæspəreɪt ˈæspəreɪt ˈæspəreɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  aspirated
 • شکل سوم:

  aspirated
 • سوم شخص مفرد:

  aspirates
 • وجه وصفی حال:

  aspirating
 • شکل جمع:

  aspirates

معنی و نمونه‌جمله

 • noun verb - transitive adjective adverb
  حلقی، از حلق ادا کردن، با نفس تلفظ کردن، خالی کردن، بیرون کشیدن (گاز یا بخار از ظرفی)، حرف H اول کلمه ای را به‌طور حلقی تلفظ کردن
  • - In English we usually aspirate the sounds represented by p and t.
  • - در انگلیسی معمولاً صداهای پ و ت را به طور دمیده ادا می‌کنیم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد aspirate

 1. verb Remove as if by suction
  Synonyms: draw out, maffle, suck-out, mussitate

ارجاع به لغت aspirate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «aspirate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/aspirate

لغات نزدیک aspirate

پیشنهاد بهبود معانی