ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Call It A Day

آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom C2
  دست از کار کشیدن. تصمیم یا توافق به دست کشیدن از کاری
  • - I am not done yet, I can't call it a day I need to work more for couple of hours.
  • - من هنوز کارم تمام نشده است، نمی‌توانم دست از کار بکشم و باید چند ساعت دیگر کار کنم.
  • - I think we have done enough work today, I am feeling tired now, let's call it a day.
  • - فکر کنم امروز به اندازه‌ی کافی کار کردیم الان خسته ام بیایید موکولش کنیم به یک وقت دیگه.
  • - We call it a day right after the 9 hours of hard working everyday, neither more nor less.
  • - ما هرروز بعد از ۹ ساعت کار سخت تعطیل می‌کنیم نه کمتر نه بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد call it a day

 1. idiom Stop working on something. Decide or agree to stop doing something.

ارجاع به لغت call it a day

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «call it a day» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/call-it-a-day

لغات نزدیک call it a day

پیشنهاد بهبود معانی