ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Call To Account

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • collocation
    1- توضیح خواستن 2- توبیخ کردن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد call to account

  1. verb hold answerable
    Synonyms: blame, cast a stone at, hold accountable, hold responsible

ارجاع به لغت call to account

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «call to account» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/call-to-account

لغات نزدیک call to account

پیشنهاد بهبود معانی