ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Caudate

ˈkɔːdeɪt ˈkɔːdeɪt
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  کالبدشناسی دمی (مربوط به هسته‌ی دمی در مغز)
  • - Damage to the caudate region can result in impairments in both motor coordination and emotional regulation.
  • - آسیب به ناحیه‌ی دمی می‌تواند منجر به اختلال در هماهنگی حرکتی و تنظیم هیجانی شود.
  • - The caudate nucleus plays a crucial role in orchestrating motor functions and cognitive processes.
  • - هسته‌ی دمی نقش مهمی در تنظیم عملکردهای حرکتی و فرایندهای شناختی ایفا می‌کند.
 • adjective
  جانورشناسی دم‌دار، دارای دم
  • - I spotted a caudate fox.
  • - روباه دم‌داری را دیدم.
  • - The caudate kangaroo left here.
  • - کانگوروی دم‌دار اینجا را ترک کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد caudate

 1. noun A tail-shaped basal ganglion located in a lateral ventricle of the brain
  Synonyms: caudate nucleus
 2. noun Amphibians that resemble lizards
  Synonyms: urodele
 3. adjective Having a tail or taillike appendage
  Synonyms: caudated
  Antonyms: acaudate

ارجاع به لغت caudate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «caudate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/caudate

لغات نزدیک caudate

پیشنهاد بهبود معانی