ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Changeable

ˈtʃeɪndʒəbl ˈtʃeɪndʒəbl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more changeable
 • صفت عالی:

  most changeable

معنی‌ها و نمونه‌جمله

 • adjective C1
  تعویض‌پذیر
 • adjective
  دگرگون شدنی، دگرگون‌پذیر، متلون، تغییر‌پذیر، ناپایدار
  • - In spring the weather is very changeable.
  • - در بهار هوا بسیار متغیر است.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد changeable

 1. adjective erratic
  Synonyms: agitated, capricious, changeful, commutative, convertible, fickle, fitful, flighty, fluctuating, fluid, impulsive, inconstant, indecisive, irregular, irresolute, irresponsible, kaleidoscopic, mercurial, mobile, movable, mutable, permutable, protean, restless, reversible, revocable, shifting, skittish, spasmodic, transformable, transitional, uncertain, unpredictable, unreliable, unsettled, unstable, unsteady, vacillating, vagrant, variable, variant, varying, versatile, volatile, wavering, whimsical
  Antonyms: certain, changeless, constant, fixed, lasting, reliable, stable, steady, sure, unchangeable, undeviating

لغات هم‌خانواده changeable

ارجاع به لغت changeable

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «changeable» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/changeable

لغات نزدیک changeable

پیشنهاد بهبود معانی