ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clothier

ˈkloʊðiər ˈkləʊðiə
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    clothiers

معنی

  • noun
    پوشاک فروش، لباس فروش
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clothier

  1. noun A merchant who sells men's clothing
    Synonyms: haberdasher, glover, hosier

ارجاع به لغت clothier

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clothier» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clothier

لغات نزدیک clothier

پیشنهاد بهبود معانی