با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dachshund

ˈdæksnd / / -sʊnd ˈdæksnd / / -sʊnd
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    سگ داکس هوند، سگ پاکوتاه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dachshund

  1. noun Small long-bodied short-legged German breed of dog having a short sleek coat and long drooping ears; suited for following game into burrows
    Synonyms: dachsie, badger-dog

ارجاع به لغت dachshund

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dachshund» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dachshund

لغات نزدیک dachshund

پیشنهاد بهبود معانی