فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dark-field Illumination

American: ˈdɑːrkˈfiːldˌɪˌluːməˈneɪʃən British: dɑːkfiːldɪˌluːmɪˈneɪʃən
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • (میکروسکوپ) تیره‌داری زمینه (افکندن نور به جلو شی زیر میکروسکوپ به‌طوری که پشت آن تیره بماند - به منظور بهتر دیدن)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت dark-field illumination

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dark-field illumination» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dark-field illumination

لغات نزدیک dark-field illumination

پیشنهاد بهبود معانی