با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Darken

ˈdɑːrkn ˈdɑːkən
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  darkened
 • شکل سوم:

  darkened
 • سوم شخص مفرد:

  darkens
 • وجه وصفی حال:

  darkening
 • noun adverb
  تاریک شدن، تاریک کردن
  • - to darken a room by turning off the lights
  • - با خاموش کردن چراغها اتاقی را تاریک کردن
  • - His face darkened with anger.
  • - چهره‌اش از خشم تیره شد.
  • - A cloud of locusts darkened the sky.
  • - ابری از ملخ آسمان را سیاه کرد.
  • - Age was darkening his eyes.
  • - سالخوردگی چشم‌هایش را تار می‌کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد darken

 1. verb become shaded, unlit
  Synonyms: becloud, bedim, blacken, cloud over, cloud up, deepen, dim, eclipse, fog, gray, haze, make dim, murk, obfuscate, obscure, overcast, overshadow, shade, shadow, tone down
  Antonyms: brighten, illuminate, lighten, whiten

Idioms

لغات هم‌خانواده darken

ارجاع به لغت darken

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «darken» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/darken

لغات نزدیک darken

پیشنهاد بهبود معانی