ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Obfuscate

ˈɑːbfəskeɪt ˈɒbfəskeɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  obfuscated
 • شکل سوم:

  obfuscated
 • سوم شخص مفرد:

  obfuscates
 • وجه وصفی حال:

  obfuscating

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive
  گیج کردن، مبهم و تاریک کردن
  • - Don't obfuscate the main issue by giving unimportant details.
  • - مطلب اصلی را با آوردن جزئیات کم‌اهمیت مبهم نکن.
  • - to obfuscate one's reader
  • - خواننده‌ی خود را دچار سردرگمی کردن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد obfuscate

 1. verb confuse
  Synonyms: baffle, becloud, befuddle, bewilder, cloud, complicate, conceal, confound, darken, fog, fuddle, muddle, obscure, perplex, puzzle, rattle

ارجاع به لغت obfuscate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «obfuscate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/obfuscate

لغات نزدیک obfuscate

پیشنهاد بهبود معانی