فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Data Analysis

American: ˈdeɪtəəˈnæləsəs British: ˈdeɪtəəˈnæləsɪs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • داده کاوی، تحلیل داده‌ها
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت data analysis

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «data analysis» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/data analysis

لغات نزدیک data analysis

پیشنهاد بهبود معانی