فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Do (or Turn) The Trick

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    به نتیجه‌ی مطلوب رسیدن، مؤثر بودن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت do (or turn) the trick

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «do (or turn) the trick» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/do (or turn) the trick

لغات نزدیک do (or turn) the trick

پیشنهاد بهبود معانی