با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Drizzle

ˈdrɪzl ˈdrɪzl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  drizzled
 • شکل سوم:

  drizzled
 • سوم شخص مفرد:

  drizzles
 • وجه وصفی حال:

  drizzling
 • شکل جمع:

  drizzles
 • uncountable noun
  آب و هوا باران ریز، نم‌نم باران، ریز بار، ژاله
  • - Gradually the drizzle turned into a rainstorm.
  • - ریز بار کم‌کم تبدیل به رگبار شد.
  • - A drizzle of syrup
  • - یک قطره شربت
 • verb - intransitive
  پاشیدن
  • - Drizzle the lemon juice over the fish.
  • - آب لیمو را روی ماهی بریزید.
  • - Serve the pasta hot with a drizzle of olive oil.
  • - پاستا را داغ و با مقداری روغن زیتون سرو کنید.
 • verb - transitive
  آب و هوا نم نم باریدن، نم نم باران آمدن
  • - It drizzled all day.
  • - تمام روز باران نم‌نم می‌بارید.
  • - When they left it was beginning to drizzle.
  • - وقتی رفتند نم نم باران داشت می بارید.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد drizzle

 1. verb fine rain
  Synonyms: dribble, drip, drop, mist, mizzle, shower, spit, spray, sprinkle
  Antonyms: downpour

ارجاع به لغت drizzle

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «drizzle» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/drizzle

لغات نزدیک drizzle

پیشنهاد و بهبود معانی