فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Falconer

ˈfælkənər ˈfɔːlkənə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    قوش باز، کسی که با شاهین شکار می‌کند ، بازبان
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد falconer

  1. noun A person who breeds and trains hawks and who follows the sport of falconry
    Synonyms: hawker

ارجاع به لغت falconer

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «falconer» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/falconer

لغات نزدیک falconer

پیشنهاد بهبود معانی