به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fantasia

fænˈteɪʒə fænˈteɪziə / / ˌfæntəˈziːə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    ( fantasie ) آهنگ خیالی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fantasia

  1. noun rhapsody
    Synonyms: musical fantasy, capriccio, roulade, fantastical air

ارجاع به لغت fantasia

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fantasia» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fantasia

لغات نزدیک fantasia

پیشنهاد بهبود معانی