فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

File Organization

American: ˈfaɪlˌɔːrɡənəˈzeɪʃn̩ British: faɪlˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn̩
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • سازمان پرونده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت file organization

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «file organization» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/file organization

لغات نزدیک file organization

پیشنهاد بهبود معانی