فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Filled Milk

American: ˈfɪldˈmɪlk British: fɪldmɪlk
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • (آمریکا) شیر بی‌چربی که روغن نباتی به آن افزوده‌اند
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت filled milk

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «filled milk» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/filled milk

لغات نزدیک filled milk

پیشنهاد بهبود معانی