فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Follicle-stimulating Hormone

American: ˈfɑːləkəlˈstɪmjəˌletɪŋˈhɔːrˌmoʊn British: ˈfɒlɪkəlˈstɪmjʊleɪtɪŋˈhɔːməʊn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت follicle-stimulating hormone

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «follicle-stimulating hormone» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/follicle-stimulating hormone

لغات نزدیک follicle-stimulating hormone

پیشنهاد بهبود معانی